Trotste bezitters van het Basisdiploma schoonmaken 2014

Met trots houden de bezitters van het basisdiploma schoonmaken 2014 in de lucht. Ook wij zijn ontzettend trots op dit resultaat en willen iedereen hierbij nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet.