MVO

MVO, MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN DOOR DE HELE ORGANISATIE

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een hele mond vol, maar waar staat dit voor en wat betekent het binnen Schoonmaakbedrijf Klaas Harms?

MVO is een wijze van bedrijfsvoering welke in alle facetten van het bedrijf wordt toegepast. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan. Ook wordt er dan gekeken naar de invloed die een beslissing heeft voor de medewerkers of onze klanten, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.

Voor een bedrijf dat MVO als beleid heeft is het belangrijk dat het bedrijf transparant is over zijn activiteiten en de maatschappelijke effecten hiervan. Om al onze belanghebben op de hoogte te houden communiceren wij op diverse manieren. Zo hebben wij een facebookpagina waarop iedereen ons kan volgen, wij houden onze website actueel en wij plannen interne vergaderingen.

Om een gevoel te geven bij MVO hebben wij een aantal praktische voorbeelden gegeven van het MVO binnen Schoonmaakbedrijf Klaas Harms. Het hoeft namelijk niet complex of lastig te zijn. Goed nadenken over de manier van werken, de bestaande processen optimaliseren en bedenken hoe het schoner kan op alle vlakken.

  • De schoonmakers van Schoonmaakbedrijf Klaas Harms werken bijvoorbeeld met microvezeldoekjes. Door hiermee op de juiste manier te werken (geleerd in de Basis opleiding schoonmaken) is het mogelijk om met veel minder water en minder schoonmaakmiddelen te werken. Beter voor mens en milieu.
  • Onze glazenwassers werken met materieel van Unger welke qua ergonomische vormgeving zeer hoog aangeschreven staan. Ook de schoonmakers werken met materieel dat ergonomisch verantwoord is.
  • Schoonmaakbedrijf Klaas Harms gaat ook weer deelnemen aan de maatschappelijke beursvloer van Twenterand. Tijdens de beursvloer ontmoeten maatschappelijke organisaties en bedrijven elkaar om ‘matches’ te maken, wat de één over heeft of graag wil bieden is voor de andere partij zeer gewenst. Het gaat dus niet om directe financiële sponsoring, maar om handelen in producten en/of diensten met gesloten beurs. De gemaakte matches hebben betrekking op menskracht, kennis, toegang tot netwerken, materiaal, faciliteiten en creativiteit.

MVO is dus binnen Schoonmaakbedrijf Klaas Harms geen doel op zich, maar een gedragen begrip binnen onze organisatie.